บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

ประชาสัมพันธ์ !!! ข้อควรรู้ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ มีการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดกับผู้กระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป !!! หากนายจ้างกระทำการดังต่อไปนี้ (1) รับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน (2) ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ เช่น คนต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับตนนั้นมีสิทธิทำงานกรรมกร งานรับใช้ในบ้าน ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง และงานผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ลาว หรือเมียนมา แต่นายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากงาน 4 งาน เป็นต้น จะเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน และหากผู้นั้นกระทำความผิดซ้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ และ ห้ามมิให้จ้างคนต่างด้าวทำงานอีกเป็นเวลา 3 ปี                    28 อาชีพสงวน "ต่างด้าว" ห้ามทำ !!! 1.แกะสลักไม้ 2.ทอผ้าด้วยมือ 3.ทอเสื่อ 4.ทำกระดาษสา 5.ทำเครื่องเงิน 6.ทำเครื่องดนตรีไทย 7.ทำเครื่องถม 8.ทำเครื่องทอง เงิน นาก 9.ทำเครื่องลงหิน 10.ทำตุ๊กตาไทย 11.ทำบาตร 12.ทำผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 13.ทำพระพุทธรูป 14.ทำร่มกระดาษหรือผ้า 15.เรียงตัวพิมพ์อักษรไทย 16.สาวหรือบิดเกลียวไหม 17.ขับรถ 18.ขายของหน้าร้าน 19.ขายทอดตลาด 20.เจียระไนเพรชพลอย 21.เสริมสวย 22.นายหน้าหรืองานตัวแทน 23.มวนบุหรีด้วยมือ 24.มัคคุเทศก์ 25.เร่ขายสินค้า 26.เสมียน เลขานุการ 27.บริการทางกฎหมาย 28.นวดไทย

ผลงานของเรา

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด้วยประสบการณ์การนำเข้าแรงงานมากกว่า 10 ปี 

ฟรี Promotion นำเข้าแรงงาน 100 คนขึ้นไป ค่าจัดทำเอกสารฟรี

  • ขาดแคลนแรงงานในการผลิตสินค้าของคุณ
  • แรงงานอยู่ครบวาระ 4 ปี ต้องการจะอยู่ต่อ
  • แรงงาน (ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ) หลบหนีหลังขอใบอนุญาตให้แล้ว...

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

  • ให้ความช่วยเหลือ และปรึกษาด้านนำเข้าแรงงาน
  • ชดเชยแรงงานให้ หากแรงงานหลบหนี
  • นายจ้างไม่ต้องดำเนินการใดๆ (ยกเว้น จัดเตรียมเอกสาร ซึ่งไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด) 
  • สามารถระบุ จำนวน เพศ และอายุของการคัดคนงานได้ 
  • แรงงาน MOU ต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียว เปลี่ยนไม่ได้ (ต่างจาก ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ)

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
1201/16 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148
Fax: (+66) 02-530-9905
Line ID: 0982614297
Facebook: www.facebook.com/บริษัทจัดหางาน-แกรนด์เบ็ตเตอร์-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-1697865683780638
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.