บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

ส่งคนงานถึงสถานประกอบการณ์ของนายจ้าง

เจ้าหน้าที่แรงงานพม่ากำลังอบรมคนงาน

แรงงานที่ได้รับการคัดเลือกกำลังเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่แรงงานพม่า

หนังสือเดินทาง แรงงานเมียนมาร์ ตามระบบ MOU

หนังสือเดินทาง แรงงานสัญชาติลาว ตามระบบ MOU

หนังสือเดินทาง แรงงานสัญชาติกัมพูชา ตามระบบ MOU

หนังสือรับรองสัญชาติ CI

ใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ

ใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ (E-WORK PERMIT)

แรงงานพม่าเตรีียมตัวข้ามแดนจากเมียวดีมาแม่สอด

แรงงานที่ข้ามแดนมาแล้วกำลังทำเอกสารที่แม่สอด

แรงงานกำลังรออบรมหลังจากที่ส่งแรงงานให้กับนายจ้างแล้ว

ส่งแรงงานถึงบริษัทฟาสเทคโนเรียบร้อยแล้ว

อบรมรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานให้แรงงานฟัง

อบรมรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานให้แรงงานฟัง

เจ้าหน้าที่แรงงานพม่าอบรมรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานให้แรงงานฟัง

ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่แรงงานพม่า

รูปถ่ายแรงงานที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมเรียบร้อยแล้ว

อบรมรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานให้แรงงานฟัง

อบรมรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานให้แรงงานฟัง

เจ้าหน้าที่แรงงานพม่าอบรมรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานให้แรงงานฟัง

เจ้าหน้าที่แรงงานกำลังเช็คชื่อและพาสปอร์ตของแรงงาน

เจ้าหน้าที่แรงงานกำลังเช็คชื่อและพาสปอร์ตของแรงงาน

เจ้าหน้าที่แรงงานพม่าอบรมรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานให้แรงงานฟัง

แรงงานกำลังเตรียมตัวข้ามแดนจากฝั่งพม่ามาประเทศไทย

แรงงานกำลังเตรียมตัวข้ามแดนจากฝั่งพม่ามาประเทศไทย

แรงงานกำลังเตรียมตัวข้ามแดนจากฝั่งพม่ามาประเทศไทย

แรงงานกำลังเตรียมตัวข้ามแดนจากฝั่งพม่ามาประเทศไทย

แรงงานกำลังเตรียมตัวข้ามแดนจากฝั่งพม่ามาประเทศไทย

แรงงานกำลังทำใบอนุญาตทำงาน (E-Workpermit) ที่ศูนย์อบรมแม่สอด

แรงงานกำลังทำใบอนุญาตทำงาน (E-Workpermit) ที่ศูนย์อบรมแม่สอด

แรงงานกำลังทำใบอนุญาตทำงาน (E-Workpermit) ที่ศูนย์อบรมแม่สอด

แรงงานกำลังเข้ารับการตรวจโรคเพื่อนำไปประกอบการทำใบอนุญาตทำงาน

แรงงานกำลังเข้ารับการตรวจโรคเพื่อนำไปประกอบการทำใบอนุญาตทำงาน

ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่แรงงานพม่า

แรงงานกำลังเตรียมตัวข้ามแดนจากฝั่งพม่ามาประเทศไทย

แรงงานกำลังเตรียมตัวข้ามแดนจากฝั่งพม่ามาประเทศไทย

เจ้าหน้าที่สะพานข้ามแดนเมียวดีกำลังตรวจพาสปอร์ตแรงงาน

แรงงานกำลังข้ามสะพานฝั่งพม่ามาประเทศไทย

แรงงานกำลังเข้ารับการตรวจโรคเพื่อนำไปประกอบการทำใบอนุญาตทำงาน

แรงงานกำลังเข้ารับการตรวจโรคเพื่อนำไปประกอบการทำใบอนุญาตทำงาน

แรงงานกำลังเข้ารับการตรวจโรคเพื่อนำไปประกอบการทำใบอนุญาตทำงาน

แจกอุปกรณ์ยังชีพให้กับแรงงาน

เจ้าหน้าที่ล่ามกำลังอบรมกฎระเบียบและรายละเอียดงานให้กับแรงงาน

แรงงานผ่านการอบรมและเตรียมพร้อมที่จะทำงานกับนายจ้าง

ผลงานของเรา

บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จำกัด

บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ไซโก้ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไซโก้ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ไซโก้ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ส่งแรงงานเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561...

ดูเพิ่มเติม

ใบอนุญาต.
จัดหางาน

ขณะนี้บริษัทได้วาง.หลักประกัน 5,000,000 บาท ที่กรมการจัดหางาน.เรียบร้อยแล้ว

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด้วยประสบการณ์การนำเข้าแรงงานมากกว่า 10 ปี 

ฟรี Promotion นำเข้าแรงงาน 100 คนขึ้นไป ค่าจัดทำเอกสารฟรี

  • ขาดแคลนแรงงานในการผลิตสินค้าของคุณ
  • แรงงานอยู่ครบวาระ 4 ปี ต้องการจะอยู่ต่อ
  • แรงงาน (ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ) หลบหนีหลังขอใบอนุญาตให้แล้ว...

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

  • ให้ความช่วยเหลือ และปรึกษาด้านนำเข้าแรงงาน
  • ชดเชยแรงงานให้ หากแรงงานหลบหนี
  • นายจ้างไม่ต้องดำเนินการใดๆ (ยกเว้น จัดเตรียมเอกสาร ซึ่งไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด) 
  • สามารถระบุ จำนวน เพศ และอายุของการคัดคนงานได้ 
  • แรงงาน MOU ต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียว เปลี่ยนไม่ได้ (ต่างจาก ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ)

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
1201/16 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148
Fax: (+66) 02-530-9905
Line ID: 0982614297
Facebook: www.facebook.com/บริษัทจัดหางาน-แกรนด์เบ็ตเตอร์-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-1697865683780638
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.