บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

ส่งคนงานถึงสถานประกอบการณ์ของนายจ้าง

เจ้าหน้าที่แรงงานพม่ากำลังอบรมคนงาน

แรงงานที่ได้รับการคัดเลือกกำลังเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่แรงงานพม่า

หนังสือเดินทาง แรงงานเมียนมาร์ ตามระบบ MOU

หนังสือเดินทาง แรงงานสัญชาติลาว ตามระบบ MOU

หนังสือเดินทาง แรงงานสัญชาติกัมพูชา ตามระบบ MOU

หนังสือรับรองสัญชาติ CI

ใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ

ใบอนุญาตทำงานของแรงงาน 3 สัญชาติ (E-WORK PERMIT)

ผลงานของเรา

บริษัท เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ไซโก้ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไซโก้ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ไซโก้ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ส่งแรงงานเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด

ส่งแรงงานเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท นำรุ่ง เรย่อน จำกัด

ส่งแรงงานเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท เอเชียฟิชเชอรี่ จำกัด

ส่งแรงงานเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561...

ดูเพิ่มเติม

ใบอนุญาต.
จัดหางาน

ขณะนี้บริษัทได้วาง.หลักประกัน 5,000,000 บาท ที่กรมการจัดหางาน.เรียบร้อยแล้ว

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด้วยประสบการณ์การนำเข้าแรงงานมากกว่า 10 ปี 

ฟรี Promotion นำเข้าแรงงาน 100 คนขึ้นไป ค่าจัดทำเอกสารฟรี

  • ขาดแคลนแรงงานในการผลิตสินค้าของคุณ
  • แรงงานอยู่ครบวาระ 4 ปี ต้องการจะอยู่ต่อ
  • แรงงาน (ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ) หลบหนีหลังขอใบอนุญาตให้แล้ว...

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

  • ให้ความช่วยเหลือ และปรึกษาด้านนำเข้าแรงงาน
  • ชดเชยแรงงานให้ หากแรงงานหลบหนี
  • นายจ้างไม่ต้องดำเนินการใดๆ (ยกเว้น จัดเตรียมเอกสาร ซึ่งไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด) 
  • สามารถระบุ จำนวน เพศ และอายุของการคัดคนงานได้ 
  • แรงงาน MOU ต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียว เปลี่ยนไม่ได้ (ต่างจาก ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ)

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
1201/16 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148
Fax: (+66) 02-530-9905
Line ID: 0982614297
Facebook: www.facebook.com/บริษัทจัดหางาน-แกรนด์เบ็ตเตอร์-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-1697865683780638
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.