บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

เกี่ยวกับแรงงาน

การดูแลแรงงานต่างด้าว          

  1. กรณีที่นายจ้าง / สถานประกอบการ มอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคล ดำเนินการใดๆ แทน ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง และผู้รับมอบอำนาจ
  2. เมื่อนายจ้าง / สถานประกอบการ ได้รับคนต่างด้าวเข้าทำงานแล้ว ต้องปฏิบัติต่อคนต่างด้าวตามเงื่อนไขของกฏหมายไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้องจัดทำประกันสังคมให้คนงานต่างด้าว ต้องจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย 2                   

เมื่อเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วต้องปฏิบัติ ดังนี้                       

  1. ให้นำคนต่างด้าวไปแจ้งออกหรือแจ้งการเลิกจ้างที่กรมการจัดหางาน หรือ ภายใน 15 วันหลังจากคนต่างด้าวย้ายออกจากงานหรือหลบหนีออกจากสถานประกอบการ (ในกรณีนี้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย) ในส่วนของจังหวัด ให้ติดต่อ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ส่วนในกรุงเทพมหานคร ให้ติดต่อที่กองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และคนต่างด้าวต้องคืนใบอนุญาติแก่เจ้าหน้าที่ด้วย
  2. นายจ้างนำคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศ โดยแจ้งสำนักตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งที่ด่านชายแดนไทย

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
1201/16 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148
Fax: (+66) 02-530-9905
Line ID: 0982614297
Facebook: www.facebook.com/บริษัทจัดหางาน-แกรนด์เบ็ตเตอร์-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-1697865683780638
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.