บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

ผลงานของเรา

บริษัท เดอะโอเชี่ยนวู้ด จำกัด

บริษัท เดอะโอเชี่ยนวู้ด จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท โปรโฟร์แมท จำกัด

บริษัท โปรโฟร์แมท จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ไทยอินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ไทยอินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท แลนด์เอเชีย ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท แลนด์เอเชีย ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ต.กิจวิบูลย์เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ต.กิจวิบูลย์เทรดดิ้ง จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

บริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท วราวุธอุตสาหกรรม จำกัด...

ดูเพิ่มเติม

ใบอนุญาต.
จัดหางาน

ขณะนี้บริษัทได้วาง.หลักประกัน 5,000,000 บาท ที่กรมการจัดหางาน.เรียบร้อยแล้ว

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ

ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด้วยประสบการณ์การนำเข้าแรงงานมากกว่า 10 ปี 

ฟรี Promotion นำเข้าแรงงาน 100 คนขึ้นไป ค่าจัดทำเอกสารฟรี

  • ขาดแคลนแรงงานในการผลิตสินค้าของคุณ
  • แรงงานอยู่ครบวาระ 4 ปี ต้องการจะอยู่ต่อ
  • แรงงาน (ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ) หลบหนีหลังขอใบอนุญาตให้แล้ว...

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

  • ให้ความช่วยเหลือ และปรึกษาด้านนำเข้าแรงงาน
  • ชดเชยแรงงานให้ หากแรงงานหลบหนี
  • นายจ้างไม่ต้องดำเนินการใดๆ (ยกเว้น จัดเตรียมเอกสาร ซึ่งไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด) 
  • สามารถระบุ จำนวน เพศ และอายุของการคัดคนงานได้ 
  • แรงงาน MOU ต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียว เปลี่ยนไม่ได้ (ต่างจาก ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ)

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
1201/16 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148
Fax: (+66) 02-530-9905
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.