บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

เกี่ยวกับแรงงาน

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเข้าแรงงาน

แรงงาน พม่า MOU คืออะไร?                   

แรงงานพม่าตามระบบการจ้างงาน MOU คือระบบการจ้างงานที่มีการประสานการนำเข้าโดย รัฐ ต่อ รัฐ แต่ให้บริษัทเอกชน หรือ นายจ้าง เป็นผู้ดำเนินการในการจัดหา นำเข้าเอง แต่ต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงแรงงานกรมการกงสุล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งของประเทศไทยและประเทศพม่าด้วย โดยมีข้อตกลงว่า        

  • นายจ้างที่ประสงค์จะนำเข้าแรงงานกลุ่มนี้ ต้องขาดแคลนแรงงานจริง                     
  • ไม่อยู่ในกลุ่มของโรงงานจะทะเบียน BOI
  • ต้องจัดให้บริการฟรี เรื่องที่พัก น้ำ-ไฟ กับแรงงานกลุ่มนี้
  • นำแรงงานเข้ารับสิทธิประกันสังคมในการรักษาโรค
  • จะต้องได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแรงงานพม่าตามระบบ MOU นี้จะสามารถอยู่กับนายจ้างเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น จะย้ายที่ทำงานไม่ได้ หรือเปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับนายจ้างไม่เหมือนกับแรงงาน ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งหลบหนีบ่อยครั้ง หลังจากที่นายจ้างทำหรือต่อใบอนุญาตทำงานให้แล้วสูญเสียเงินไปหลายบาท และหลายครั้งก็หลบหนีไปตรงช่วงเวลาที่ต้องการแรงงานจริงๆ อีก

                   


การจ้างแรงงานกลุ่มนี้ นับว่าเป็น เรื่องที่ดี และนายจ้างได้รับประโยชน์มากทีเดียว แต่สิ่งสำคัญ นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎที่ทางกฎหมายวางไว้ เช่น เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ห้องพัก การจ่ายเงิน ค่าล่วงเวลา เพราะแรงงานกลุ่มนี้ที่เรานำเข้า มีวัตถุประสงค์เพื่อมาทำงานไม่ต้องการหลบหนี แต่ถ้าหากแรงงานจะอยู่กับท่านยาวนานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กล่าวข้างต้นเหล่านี้เช่นกัน

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
1201/16 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148
Fax: (+66) 02-530-9905
Line ID: 0982614297
Facebook: www.facebook.com/บริษัทจัดหางาน-แกรนด์เบ็ตเตอร์-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด-1697865683780638
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.