บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ แกรนด์เบ็ตเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.

泰國冠泓人力資源仲介有限公司 提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞 華語專線 0922497479,0982723012

เกี่ยวกับแรงงาน

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเข้าแรงงาน

แรงงาน พม่า MOU คืออะไร?                   

แรงงานพม่าตามระบบการจ้างงาน MOU คือระบบการจ้างงานที่มีการประสานการนำเข้าโดย รัฐ ต่อ รัฐ แต่ให้บริษัทเอกชน หรือ นายจ้าง เป็นผู้ดำเนินการในการจัดหา นำเข้าเอง แต่ต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงแรงงานกรมการกงสุล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งของประเทศไทยและประเทศพม่าด้วย โดยมีข้อตกลงว่า        

  • นายจ้างที่ประสงค์จะนำเข้าแรงงานกลุ่มนี้ ต้องขาดแคลนแรงงานจริง                     
  • ไม่อยู่ในกลุ่มของโรงงานจะทะเบียน BOI
  • ต้องจัดให้บริการฟรี เรื่องที่พัก น้ำ-ไฟ กับแรงงานกลุ่มนี้
  • นำแรงงานเข้ารับสิทธิประกันสังคมในการรักษาโรค
  • จะต้องได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแรงงานพม่าตามระบบ MOU นี้จะสามารถอยู่กับนายจ้างเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น จะย้ายที่ทำงานไม่ได้ หรือเปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับนายจ้างไม่เหมือนกับแรงงาน ทร.38 พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งหลบหนีบ่อยครั้ง หลังจากที่นายจ้างทำหรือต่อใบอนุญาตทำงานให้แล้วสูญเสียเงินไปหลายบาท และหลายครั้งก็หลบหนีไปตรงช่วงเวลาที่ต้องการแรงงานจริงๆ อีก

                   


การจ้างแรงงานกลุ่มนี้ นับว่าเป็น เรื่องที่ดี และนายจ้างได้รับประโยชน์มากทีเดียว แต่สิ่งสำคัญ นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎที่ทางกฎหมายวางไว้ เช่น เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ห้องพัก การจ่ายเงิน ค่าล่วงเวลา เพราะแรงงานกลุ่มนี้ที่เรานำเข้า มีวัตถุประสงค์เพื่อมาทำงานไม่ต้องการหลบหนี แต่ถ้าหากแรงงานจะอยู่กับท่านยาวนานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กล่าวข้างต้นเหล่านี้เช่นกัน

Foreign Worker Employment Agency Grandbetter Internation Co., Ltd.
泰國冠泓人力資源仲介有限公司  提供 緬甸、老窩 、柬埔寨、 外勞  華語專線
1475 Soi Ladprao 94, Ladprao Road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10130, Thailand
Tel: (+66) 02-530-9148 , (+66) 02-530-9629 Fax: (+66) 02-530-9905
Call center: (+66) 098-261-4297 , (+66) 063-191-6985
Line ID: 098-261-4297 , 063-191-6985
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550246673520
E-mail: grandbetter.international@gmail.com

Copyrights 2018 © FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY GRANDBETTER INTERNATIONAL CO.,LTD.